Kinderopvanginitiatieven - toelage

E-loket

Hoe werkt het e-loket
  • Subsidie voor kinderopvanginitiatieven - 1e helft van het jaar

    Formulier
  • Subsidie voor kinderopvanginitiatieven - 2e helft van het jaar

    Formulier

Als kinderopvanginitiatief kan je een gemeentelijke toelage ontvangen als tussenkomst in de kosten. Deze toelage is er voor kinderopvanginitiatieven zoals buitenschoolse opvang (2,5 tot 12 jaar), mini-crèche, kinderdagverblijf (0 tot 3 jaar), diensten voor opvanggezinnen en particuliere opvanggezinnen.

Voorwaarden

Je moet over een attest van toezicht van Kind en Gezin beschikken.

Procedure

De aanvraag gebeurt halfjaarlijks: voor de eerste helft van het jaar vóór 15 juli en voor de 2de helft vóór 15 januari van het daaropvolgende jaar.
Dien een werkingsverslag in dat opgesteld werd aan de hand van een standaarddocument. Bij een eerste aanvraag kan je dit document ophalen in het Sociaal Huis. Daarna krijg je het aanvraagformulier jaarlijks toegestuurd en kan je het opnieuw indienen.

Bedrag

Per kind wordt een bedrag van 0,35 euro toegekend. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal kinderen die per dag aanwezig zijn.

Regelgeving

Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2009 en werd gepubliceerd op de website op 1 januari 2010.

Meer info

Documenten worden opgestuurd 2x per jaar, de formulieren kunnen ook via de website gedownload worden of online ingevuld.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina