Schade aan land- en tuinbouwteelten

Wanneer schade wordt aangericht als gevolg van weersomstandigheden of wildvraat, aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinbouwers in aanzienlijke mate kan verminderen, kan een aanvraag gedaan worden om de schattingscommissie bijeen te roepen.

De aanvraag wordt gedaan bij de dienst omgeving.

Na vaststelling ter plaatse door de commissie, wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina