Grafconcessie, vernieuwing, verlenging of verwijdering

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenveld mogelijk.

Een concessie kan nooit op voorhand (voor het overlijden) aangevraagd worden.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • wie aangeduid is door de concessiehouder

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de gemeente van begraving.

De gemeente stelt de duur (30 jaar) en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst burgerzaken (via begrafenisondernemer).

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is dertig jaar.

Verwaarlozing kan leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

1000 euro:

  • voor de inwoners
  • voor personen overleden in een verpleeginrichting, rustoord, rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis of psychiatrische inrichting, gelegen buiten het grondgebied van de gemeente, wanneer ze, voor hun opname in voornoemde inrichtingen sedert ten minste 10 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister van de gemeente
  • voor personen overleden bij bloed- of aanverwanten tot de 2de graad buiten het grondgebied van de gemeente, wanneer ze, voor hun opname in familiekring voor verzorging, sedert ten minste 10 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister van de gemeente
  • voor personen overleden buiten het grondgebied van de gemeente, die familie hebben in de 1ste graad die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister van de gemeente en die zelf gedurende ten minste 10 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister van de gemeente.

2000 euro + 150 euro (belasting) voor de niet-inwoners.

Het plaatsen van een gedenkplaatje voor de asverstrooiingsweide: 45 euro.

De tarieven zijn geldig vanaf 01/01/2020.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina