Jeugdwerkinfrastructuur - subsidie

Het gemeentebestuur biedt financiële ondersteuning voor bouw- of verbouwwerken en structureel onderhoud aan jeugdwerkinfrastructuur.

 

Voorwaarden

De jeugdlokalen moeten in Bornem gelegen zijn en bestemd zijn voor jeugdverenigingen die erkend en aangesloten zijn bij de jeugdraad. Deze jeugdverenigingen moeten de lokalen in gebruik hebben en instaan voor het beheer ervan.

De subsidies worden toegekend aan de jeugdvereniging zelf ofwel aan een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vb. vzw), die instaat voor het beheer gebouwen.

De jeugdvereniging moet de gronden waarop gebouwd wordt in bezit hebben, of in huur of erfpacht hebben voor de duur van minstens 9 jaar ingaand bij de aanvang van de werken.

 

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via de gemeentelijk jeugddienst door middel van:

  • een hiervoor bestemd aanvraagformulier,
  • vergezeld van een raming van de kosten en van de nodige stukken (vb. bouwvergunning, eigendomsattest, huurcontract, bewijs van erkenning),
  • een motivatie voor de werken.
  • de vermoedelijke aanvangsdatum.
 

Bedrag

Subsidie bouw jeugdlokalen

De subsidie bedraagt 10 % van het totaalbedrag van de kostenraming met een maximum van 5000 euro als startbedrag bij aanvang van de werken. De besteding van dit bedrag moet achteraf bewezen worden met facturen. Aanvullend hierbij neemt gemeente ook 50 % van de bewezen kosten op zich met een maximum van 50.000 euro. Het geheel van de subsidies bedraagt maximaal 55.000 euro.

Subsidie verbouwen en structureel onderhoud jeugdlokalen

De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van 3.100 euro.

 

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 november 2008 en werd gepubliceerd op de website op 20 november 2008.

 

Openingsuren & contact

Jeugd

Tel. tel.
03 890 69 47
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
jeugd@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 18 uur

Deel deze pagina