Naschoolse kortopvang

E-loket

Hoe werkt het e-loket

De gemeentelijke jeugddienst en 't Pagadderke slaan de handen in elkaar om een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar opvang na school. Door een goede samenwerking worden alle kinderen centraal ingeschreven bij 't Pagadderke, maar worden de kinderen van de Sint-Bernardusschool, OLVP lagere school, de Appelboom in Branst en de Huveneersschool Wintam door het team van de jeugddienst tot 17.30 uur op school opgevangen. Met uitzondering van de Appelboom: daar is de kortopvang tot 17 uur voorzien.

Dat team bestaat uit een groep begeleiders die zich vrijwillig inzetten om de kinderen van een drankje en een koek te voorzien. De teamleden staan ook mee in voor huiswerkbegeleiding en toezicht tijdens het spelen. Elke dag zorgt een animator van de speelpleinwerking of van de sportkampen voor een leuk animatieaanbod.

Heeft jouw kind nog nood aan opvang na 17.30 uur? Dan kan dat. 't Pagadderke zorgt voor busvervoer en brengt de kinderen dan naar de centrale locaties in Bornem en Hingene.

Procedure

De inschrijvingen, wijzigingen en facturatie verlopen allemaal via 't Pagadderke. De procedure en de voorwaarden zijn beschreven in het huishoudelijk reglement.

Uitzonderingen

Dit aanbod geldt enkel voor de naschoolse opvang. Voor opvang voor schooltijd en op pedagogische studiedagen kan je bij 't Pagadderke terecht. Ook in de vakanties staan zij ter beschikking samen met de speelpleinwerking en de sportkampen.

Meer info

Het hele team van vrijwilligers en animatoren binnen de kortopvang wordt aangestuurd door Amy Maes en Anissa Oulad-Abdelhanin. Zij zullen er op toekijken dat jouw kind de kortopvang op een creatieve, educatieve en speelse manier zal beleven.

Zijn er bezorgdheden of heb je andere vragen betreffende je kind dan kan je ook altijd terecht bij collega Ellen Maenhout, ook verantwoordelijk voor Huis van het kind.

Openingsuren & contact

Jeugd

Tel. tel.
03 890 69 47
e-mail
jeugd@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 18 uur

Deel deze pagina