RUP nr.14 Kragenwiel

De Kragenwiel en de omgevende broekbossen en open ruimte hebben een bijzondere landschappelijke en ecologische waarde. Anderzijds heeft dit gebied ook een belangrijke recreatieve functie omwille van de vissershutten en –steigers op de wiel. Door het RUP kan het gebruik door vissers worden geconcentreerd en geherstructureerd. Samenhangend hiermee kunnen de biologische en ecologische waardevolle delen van de oever van de Kragenwiel worden gevrijwaard van recreatief gebruik en kunnen hier de natuurlijke waarden voorrang krijgen. Ook de bosgebieden, open ruimtes, kleine landschapselementen en het waterrijke karakter kunnen afgebakend worden.

Status

Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad op 10 september 2013.
Openbaar onderzoek werd gehouden van 7 oktober 2013 tot en met 6 december 2013.
Definitieve vaststelling door de gemeenteraad op 11 maart 2014.
Goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 19 juni 2014.
Publicatie in Belgisch Staatsblad op 14 augustus 2014.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina