Heemkundige Kring van Klein-Brabant

De Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant verdiept zich in de lokale geschiedenis en wil deze kennis via allerlei publicaties, jaarboeken, tijdschriften verder verspreiden. Dit historisch onderzoek beperkt zich niet tot de heemkunde, maar handelt ook over de algemene geschiedenis, genealogie, archeologie, kunstgeschiedenis en literatuur.

Archief en documentatie van de heemkundige kring is voor iedereen beschikbaar in leeszaal De Casteleyn, Wolfgang d'Urselstraat 5 in Hingene. Deze leeszaal is elke zaterdagvoormiddag open tussen 8.30 en 12.30 uur.

Zo is onder andere het regionaal krantenarchief vanaf 1860 digitaal raadpleegbaar, maar nog uitzonderlijker is de toegang tot de archiefstukken van het privéarchief van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde op het kasteel van Bornem. Via DIGIKAB (Digitaal Kasteelarchief Bornem) kan je opzoekingen verrichten in cijns- en landboeken tot in de Middeleeuwen.

Leeszaal De Casteleyn

Meer info

 website