Belasting, bezwaar

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Opgelet: je dient de belasting altijd eerst te betalen. Met andere woorden: het indienen van een bezwaarschrift geeft je geen betalingsuitstel of -opschorting.

Download hierbij het formulier voor de aangifte van je bezwaar.

Voorwaarden

Je kan pas bezwaar indienen NA ontvangst van een aanslagbiljet.

De termijn om bezwaar in te dienen is bij decreet vastgelegd. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. De verzendingsdatum vindt u terug bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet. Deze termijn van drie maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift te laat en wordt het om die reden afgewezen.

Je bezwaarschrift bevat:

  • de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken
  • een duidelijke verwijzing naar het betreffende aanslagbiljet (eventueel kopij)
  • je naam en (eventueel nieuw) adres
  • je handtekening of als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, een volmacht ondertekend door de belastingsplichtige
  • een datum

Openingsuren & contact

Financiële dienst

Tel. tel.
03 890 69 12
e-mail
financien@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina