Inkomensvervangende tegemoetkoming

E-loket

Hoe werkt het e-loket

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen jonger dan 65 jaar die door hun beperking geen inkomen hebben of minstens 2/3 minder verdienen dan wat een valide werknemer op de algemene arbeidsmarkt verdienen kan. Deze tegemoetkoming worden toegekend en uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - directie generaal personen met een handicap.

Procedure

De aanvraag gebeurt via de sociale dienst.

Wat meebrengen

- Identiteitskaart of rijksregister nummer

- Bankrekeningnummer

- Naam van de behandelende arts

- Eventueel laatste aanslagbiljet omdat voor bepaalde aanvragen het inkomen wordt gevraagd

 

Een afspraak is mogelijk in de voormiddag (9-12 uur) of op afspraak in het Sociaal Huis.

Aangezien de aanvraag toch enige tijd in beslag kan nemen (45min tot 1uur) is het aangewezen om een afspraak te maken.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina