Integratietegemoetkoming

E-loket

Hoe werkt het e-loket

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen jonger dan 65 jaar die zich moeilijk kunnen behelpen en problemen ondervinden om zich in het sociale leven in te schakelen. Je moet minstens 7 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid ingevuld door de dokter. Deze tegemoetkoming worden toegekend en uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - directie generaal personen met een handicap.

Procedure

De aanvraag gebeurt via de sociale dienst.

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Wat meebrengen

- Identiteitskaart of rijksregister nummer

- Bankrekeningnummer

- Naam van de behandelende arts

- Eventueel laatste aanslagbiljet omdat voor bepaalde aanvragen het inkomen wordt gevraagd

Een afspraak is mogelijk in de voormiddag (9-12 uur) of op afspraak in het Sociaal Huis.

Aangezien de aanvraag toch enige tijd in beslag kan nemen (45min tot 1uur) is het aangewezen om een afspraak te maken.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina