RUP nr.17 Eyckerheyde

Huize Eyckerheyde vzw is een voorziening voor personen met een handicap die intensieve medische zorg nodig hebben. De voorziening is zo’n 25 jaar geleden opgestart voor een groep van 20 personen in de voormalige schipperschool van Wintam. Nadien is de site, onder meer via een bijzonder plan van aanleg, uitgebreid.

Na een afweging van de verschillende behoeften en de spreiding van de behoeften in de provincie is op 16 juni 2010 met de betrokken partners in het regionaal overleg een sluitend akkoord bereikt over het meerjarenplan 2011-2014. Dit akkoord voorziet voor huize Eyckerheyde vzw in Wintam 34 bijkomende plaatsen
- 20 plaatsen voor de doelgroep ‘intensieve medische zorg’ (MED)
- 14 plaatsen voor de doelgroep ‘gedrag en emotionele stoornissen’ (GES).

Om een uitbreiding van de infrastructuren mogelijk te maken, zal het huidig bijzonder plan van aanleg ‘HIN 7 Eyckerheyde’ moeten worden herzien en vervangen door dit nieuwe RUP.
Mogelijk zal voor de uitbreiding ook het omliggend agrarisch gebied in beperkte mate moeten worden aangesneden. Dit agrarisch gebied is beleidsmatig herbevestigd. Voor deze uitbreiding is een gedegen afweging nodig.
Binnen de bindende bepalingen van de meest recente herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Bornem (BD 31/01/2012) is de opmaak van het voorliggend RUP voorzien.

Status

Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2013.
Openbaar onderzoek werd gehouden van 7 oktober 2013 tot en met 6 december 2013.
Definitieve vaststelling door de gemeenteraad op 11 maart 2014.
Goedkeuring door deputatie van de provincie Antwerpen op 26 juni 2014.
Publicatie in Belgisch Staatsblad op 28 augustus 2014.

 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina