RUP nr.01 De Bommels

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd een bindende bepaling opgenomen met als doel een RUP op te maken dat het open ruimte karakter rondom de dorpskern van Eikevliet zou vrijwaren en versterken. Hiertoe dient vooral de bestemming recreatiegebied omgezet naar open ruimtefuncties. Anderzijds dient een oplossing uitgewerkt voor het zonevreemde terrein van de wipschuttersvereniging.

Status

Het RUP werd definitief goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 27 november 2003.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina