Kunstmarkt

E-loket

Hoe werkt het e-loket

De cultuurraad van Bornem organiseert elk jaar op Pinkstermaandag in Mariekerke een kunstmarkt. Ze werkt hiervoor samen met het Palingfestival.
Duizenden bezoekers van het Palingfestival kunnen flaneren langs de Kunstmarkt vanaf de tent op het Kouterplein naar de kerk, gelegen aan de Schelde.
Om de nieuwsgierigheid van de bezoekers te prikkelen en de interactie met de kunstenaars  te verhogen is er telkens een publiekswedstrijd waarbij een kunstwerk als prijs kan gewonnen worden.

De kunstmarkt staat open voor elke kunstenaar die zijn eigen werk of ander authentiek werk tentoonstelt. Het actief demonstreren van uw discipline is niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld. De kunstenaar dient wel ten alle tijden aanwezig te zijn.
De cultuurraad zorgt voor elke deelnemer voor de opstelling en afbouw van uniforme kramen 1,20m x 4m met witte zeilen. De invulling van de kramen is voor de kunstenaar zelf.

De deelnameprijs bedraagt € 40 per kraam.
De standplaatsen zijn om organisatorische redenen gelimiteerd.

Bovenaan het inschrijvingsformulier en onderaan deze pagina vind je het reglement terug.
Je inschrijving dient vergezeld te zijn van drie (digitale) foto’s die een feitelijke representatie zijn van het soort werk dat je op de Kunstmarkt tentoonstelt.

Inschrijven kan vanaf nu. Je krijgt een bericht als je geselecteerd bent
Meer inlichtingen:

affiche kunstmarkt

Openingsuren & contact

Cultuur

Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina