Huwelijk, aangifte

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op volgende data kan je huwen:

  • dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 11 uur en van 14 tot 15.30 uur;
  • zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.

De huwelijksplechtigheid duurt 45 minuten.

Je kan niet huwen op maandagen, zondagen of wettelijke feestdagen.

Vanaf 01/01/2020 zal er een administratieve kost van 25 EUR aangerekend worden. Tenzij je op een dinsdag huwt, dan is het gratis.

De plechtigheid vindt plaats in het Landhuis, Boomstraat 1, behalve tijdens de week van de Dodentocht. Deze vindt jaarlijks plaats op tweede vrijdag van augustus.

Voorwaarden

  • Je moet beide minstens achttien jaar oud zijn op het ogenblik van de aangifte.
  • Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht.

Procedure

De aanvraag voor de opstart van een huwelijksdossier (vastleggen huwelijksdatum) kan gebeuren op de dienst burgerlijke stand of telefonisch.

De huwelijksaangifte gebeurt in de woonplaats van één van de huwelijkskandidaten waar ook het huwelijk afgesloten zal worden.

Het vastleggen van een huwelijksdatum is telkens mogelijk vanaf 1 mei voor het daaropvolgend jaar. Bvb. als je op 10/08/2021 wil trouwen, kan je dit vastleggen vanaf 01/05/2020.

De administratieve akte kan minimum 14 dagen en maximum 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden.

Zodra je je aanvraag voor een huwelijk hebt ingediend, zal de dienst burgerlijke stand jullie huwelijksdossier samenstellen. Zodra dit volledig is, worden jullie uitgenodigd om de akte van huwelijksaangifte te komen ondertekenen. Vanaf dan staat de huwelijksdatum en uur vast.

De dienst burgerlijke stand kan echter alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je verkrijgen op de dienst burgerlijke stand.

Voor niet-Belgen, al dan niet ingeschreven in onze bevolkings- of vreemdelingenregisters, hebben wij nog extra documenten nodig. Sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler. De dienst burgerlijke stand zal jullie alle informatie geven.

Bedrag

De kostprijs van een huwelijk is 35 euro (voor het trouwboekje).

Alle administratieve stukken afgeleverd in België door een Belgische overheid zijn gratis. De kosten voor buitenlandse akten en attesten moet je zelf betalen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina