Huwelijk, aangifte

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op volgende data kan je huwen:

  • dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur;
  • vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 16.30 uur;
  • zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.

Je kan niet huwen op maandagen, zondagen of wettelijke feestdagen.

De plechtigheid vindt plaats in het Landhuis, Boomstraat 1, behalve tijdens de week van de Dodentocht. Deze vindt jaarlijks plaats op tweede vrijdag van augustus.

Voorwaarden

  • Je moet beide minstens achttien jaar oud zijn op het ogenblik van de aangifte.
  • Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht.

Procedure

De aanvraag voor de opstart van een huwelijksdossier (vastleggen huwelijksdatum) kan gebeuren op de dienst burgerlijke stand of telefonisch.

De huwelijksaangifte gebeurt in de woonplaats van één van de huwelijkskandidaten waar ook het huwelijk afgesloten zal worden.

De aanvraag kan minimum 14 dagen en maximum 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden.

Zodra je je aanvraag voor een huwelijk hebt ingediend, zal de dienst burgerlijke stand jullie huwelijksdossier samenstellen. Zodra dit volledig is, worden jullie uitgenodigd om de akte van huwelijksaangifte te komen ondertekenen. Vanaf dan staat de huwelijksdatum en uur vast.

De dienst burgerlijke stand kan echter alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je verkrijgen op de dienst burgerlijke stand.

Voor niet-Belgen, al dan niet ingeschreven in onze bevolkings- of vreemdelingenregisters, hebben wij nog extra documenten nodig. Sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler. De dienst burgerlijke stand zal jullie alle informatie geven.

Bedrag

De kostprijs van een huwelijk is 35 euro (voor het trouwboekje).

Alle administratieve stukken afgeleverd in België door een Belgische overheid zijn gratis. De kosten voor buitenlandse akten en attesten moet je zelf betalen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina