Gratis huisvuilzakken per gezin om medische redenen

Sinds 2020 ontvangen alle Bornemse gezinnen een aanslagbiljet voor de betaling van de vaste afvalbelasting. Als een gezin recht heeft op een vermindering wordt dit automatisch verrekend op het aanslagbiljet. Voor de toepassing van de vermindering wordt gekeken naar de situatie van 1 januari van het aanslagjaar.

Er wordt een vaste afvalbijdrage per jaar per gezin aangerekend van 49 euro.

Bij de vaste afvalbelasting worden volgende verminderingen voorzien:

 • een vermindering van 12 euro per gezin voor alleenstaanden (alleenwonenden en eenoudergezinnen), bestaande uit maximaal één meerderjarige persoon met of zonder minderjarige personen;
 • een vermindering van 3 euro per minderjarig kind in het gezin, met een maximum van 9 euro;
 • een vermindering van 24 euro per gezin, waarvan minstens één of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering;
 • gezinnen die om een bepaalde medische reden meer afval produceren, moeten een attest voorleggen en kunnen dan een gratis rol grote huisvuilzakken afhalen aan de balie van het gemeentehuis.

Voorwaarden

Voor de toelage komen in aanmerking, personen die om medische redenen extra afval veroorzaken:

 1. Personen met chronische incontinentie, die eveneens houder zijn van een attest en/of begunstigde zijn van een tegemoetkoming:
  -      Katzschaal thuisverpleging met score 3 of 4 voor het criterium incontinentie en toiletbezoek
  -      Tegemoetkoming incontinentie VAPH
  -      Attest ziekenfonds onbehandelbare incontinentie
  -      Attest ziekenfonds incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende
  -      Erkenning van handicap met score 3 of meer voor persoonlijke hygiëne van FOD
 2. Sociale Zekerheid
 3. Personen met een stoma
 4. Personen die thuisdialyse toepassen
 5. Personen met een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft

Procedure

Je bent tijdens het betrokken belastingjaar:

 • inwoner op 1 januari
 • behoort tot minimaal één van de categorieën van de voorwaarden van het betrokken belastingjaar
 • na voorlegging van het attest (ziekenfonds, Vlaams Agentschap of arts)
 • personen die verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap komen niet in aanmerking voor deze toelage.

De belastingplichtige doet een aanvraag via het aanvraagformulier terug te vinden in bijlage. Deze aanvraag moet jaarlijks ingediend worden voor 30 september.

Wat meebrengen

Met je geldig aanvraagformulier en bijhorend attest kan je gratis 3 grote rollen of 6 kleine rollen huisvuilzakken per gezin afhalen. Dit kan enkel aan het onthaal van het gemeentehuis, je hoeft geen afspraak hiervoor te maken.

Regelgeving

De toelage werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2019 en werd gepubliceerd op de website op 1 januari 2020. 
Een aanpassing op de toelage werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 08 juni 2021, waarbij de toelage 3 gratis grote rollen of 6 gratis kleine rollen huisvuilzakken per gezin invoege gaat met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2021.

Meer info

Afvalbijdrage: www.ivarem.be of bel de gratis infolijn 0800 90 441.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina