Korting om medische redenen bij vaste afvalbijdrage

E-loket

Hoe werkt het e-loket
  • Aanvraagformulier korting om medische redenen bij vaste afvalbijdrage

    Formulier

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin een vaste bijdrage voor afvalbeheer in onze gemeente van 54 euro per jaar. Is er jou een incontinentieforfait toegekend door het RIZIV of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of heb je een andere medische reden zoals nierdialyse aan huis, stomapatiënt... waardoor je extra verzorgingsmateriaal gebruikt? Dan krijg je een korting op de afvalbijdrage van 24 euro.

Voorwaarden

Je hebt recht op een incontinentieforfait toegekend door het ziekenfonds of VAPH of je hebt een attest om medische redenen van je behandelende arts.

Procedure

Je stuurt je aanvraag samen met je attest ten laatste op 15 november aan het Sociaal Huis. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, storten we de korting op je rekening.

Wat meebrengen

Vergeet zeker je attest van het ziekenfonds of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of je behandelend geneesheer niet mee te sturen.

Bedrag

Het bedrag van de korting is 24 euro.

Regelgeving

De toelage werd goedgekeurd op de raad van december 2013 en gepubliceerd op de website op 1 januari 2014.

Meer info

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
Fax fax
03 890 60 89
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

In de namiddag enkel op afspraak.

 

Deel deze pagina