Premie hemelwaterinstallatie (regenput)

Drinkwater is een goed dat in onze samenleving nog overvloedig te krijgen is aan een relatief lage prijs. Vele mensen denken dan ook dat drinkbaar water een onuitputtelijke grondstof is en staan niet stil bij de hoge (milieu)kosten voor de productie van drinkwater.

Water dat gebruikt wordt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) hoeft niet de kwaliteit van drinkwater te hebben. Door hemelwater te gebruiken wordt minder water voor menselijke consumptie verbruikt en opgepompt uit de grondwaterlagen. Hiermee wordt het aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt en verdrogingsverschijnselen worden tegengegaan.

Door de manier waarop wij met water omspringen zou drinkbaar water ook bij ons een schaars product kunnen worden. De laatste jaren krijgen we meer en meer te maken met grote droogteperiodes. In die periodes is het belangrijk dat we kunnen terugvallen op gebruik van hemelwater.

Een hemelwaterput biedt volgende voordelen voor de gemeenschap:

  • buffering bij hevige regenval
  • lagere belasting en dimensionering van het riolerings- en grachtenstelsel
  • minder gebruik van leidingwater, en dus ook minder gebruik van de grondwaterreserves van Pidpa

De voordelen voor de consument zullen zich laten voelen op het financiële vlak, bijvoorbeeld een lagere waterfactuur. 

Bornem wil inzetten op het zuinig omspringen met drinkbaar water. Bornem wil daarom eigenaars stimuleren om ook bij bestaande woningen een regenwaterput te installeren.

Voorwaarden

De gemeentelijke toelage wordt toegekend aan iedereen die bij een bestaande woning of verbouwing van een bestaande woning en die niet onderworpen is aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

De premie wordt aan de eigenaar van een woning, gelegen op het grondgebied van de gemeente per kadastraal perceel slechts éénmalig toegekend. Een bestaande woning is een woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/1999.

De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivatie. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de hemelwaterput en hoeven niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput. 

De hemelwaterput moet uitgerust zijn met een pompinstallatie en één of meerdere aftappunten. Er moet minimaal 1 toilet en/of wasmachine worden aangesloten. 

Overtollig hemelwater moet zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden op eigen terrein. 

Het bijvulsysteem mag geen risico voor de kwaliteit van het leidingwater met zich meebrengen. Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen regenwater en leidingwater. 

De drinkwatermaatschappij moet een gunstig keuringsattest afleveren vooraleer  de installatie in gebruik wordt genomen. 

Procedure

  • je downloadt hieronder het aanvraagformulier
  • je vraagt het aanvraagformulier aan via mail milieu@bornem.be of tel. 03 890 60 21

Bedrag

Het gemeentebestuur stimuleert de plaatsing van een hemelwaterput met een toelage van 600 euro, goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 mei 2021. 

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 mei 2021 en werd gepubliceerd op de website op 31 mei 2021. 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina