Sociale premie hemelwater

Er wordt een sociale premie gegeven voor het plaatsen van een hemelwaterput (inclusief installatie van een pomp en aansluiting op toilet en/of wasmachine). Hemelwaterputten kunnen bij hevige regenval een deel van het hemelwater bufferen en zo de kans op overstromingen verkleinen én de aanvoer van overbodig water in de riolering en het waterzuiveringsstation beperken.
Het opgevangen hemelwater kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden in huis en tuin, bijvoorbeeld toiletspoeling, schoonmaak, wassen van auto, water geven van planten in de zomer, wasmachine, …
Door infiltratie van hemelwater in de bodem wordt er minder water, trager naar de oppervlaktewateren, afgevoerd en de grondwaterreserves worden aangevuld.

 

Voorwaarden

De gemeentelijke toelage wordt toegekend aan iedereen die bij een bestaande woning/verbouwing of bij nieuwbouw/herbouw niet onderworpen is aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Een infiltratievoorziening voorziet, volgens de voorwaarden beschreven in het subsidiereglement voor de toekenning van een subsidie tot het plaatsen van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 februari 2014 en voorgaande. De premie is enkel te verkrijgen indien de aanvrager over een gezamenlijk belastbaar inkomen beschikt van maximum 28 730 euro, te verhogen met 1500 euro per persoon ten laste. Dit bedrag dient evenwel jaarlijks te worden aangepast aan de index.

De onderscheiden premies worden aan de eigenaar van een woning of huurder van de woning (mits toestemming van de eigenaar) gelegen op het grondgebied van de gemeente per kadastraal perceel slechts eenmalig toegekend. Een bestaande woning is een woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/1999.

 

Wat meebrengen

Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van 3 jaar vóór de aanvraag dient als bewijs aan het dossier te worden toegevoegd.

 

Bedrag

Het gemeentebestuur stimuleert deze toepassingen met volgende verschillende toelagen goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 februari 2014:

  • een premie van 100 euro voor de aankoop van een hemelwaterput (waar een elektrische pomp wordt op aangesloten, min. 3000 liter);
  • een premie van 50 euro voor de plaatsing van een elektrische pompinstallatie;
  • een premie van 100 euro voor de aansluiting van een toiletspoelbak of wasmachine op de regenwaterleiding;
  • een premie van 250 euro voor de installatie van een infiltratievoorziening op het eigen perceel meteen maximum bedrag van 50% op factuur bewezen kosten. Er wordt geen premie toegekend voor een infiltratievoorziening (als overloop) gecombineerd aan een hemelwaterput.
 

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 februari 2014 en werd gepubliceerd op de website op 13 februari 2014.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
omgeving@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

In juli en augustus wijken de openingsuren op woensdagnamiddag af.

Op volgende woensdagen kan je langskomen op afspraak tussen 13.30 en 19 uur:

  • 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus.

Op volgende woensdagen kan dat tussen 13.30 – 17 uur:

  • 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus.

Deel deze pagina