Kadaster

Het  kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten. Het vormt een goede informatiebron voor al wie meer wil weten over de kadastrale percelen.

Procedure

Bij de dienst omgeving kan je terecht voor de volgende inlichtingen:

  • kadastraal inkomen van een pand
  • jaar van het beëindigen van de bouwwerken
  • jaar van de inschrijving
  • oppervlakte van een perceel (zonder afmetingen)
  • inzage kadastrale plannen

Voor alle andere informatie in verband met het kadaster moet je contact opnemen met de dienst van het kadaster in Mechelen.

Voor een uittreksel uit de kadastrale plannen en legger moet je contact opnemen met de dienst van het kadaster in Antwerpen. Je kan deze gegevens tegen betaling krijgen.

Je kan het kadasterplan ook hier raadplegen.

Meer info

Kadaster Mechelen, Zwartzustersvest 24 bus 13, 2800 Mechelen.  tel. 0257 60 330

Voor uittreksels:
Kadaster Antwerpen Italielei 4 bus 10, 2000 Antwerpen, tel. 03 203 24 80, fax: 03 203 24 78.
dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina