Kadaster

Het kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten. Het vormt een goede informatiebron voor al wie meer wil weten over de kadastrale percelen.

Procedure

Voor informatie in verband met het kadaster moet je contact opnemen met de Federale overheidsdienst Financiën, via hun website: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-uittreksel

Meer info

Kadaster Mechelen, Zwartzustersvest 24 bus 13, 2800 Mechelen.
tel.: 025 76 03 30

FOD Financiën: 02 572 57 57 of via deze link.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina