College van burgemeester en schepenen

CBS2022

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Het college vergadert elke maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De leden van het college worden gekozen door de bestuursmeerderheid in de gemeenteraad. Zij zetelen eveneens voor een periode van 6 jaar.

Wij willen jou als burger actief informeren over het beleid van onze gemeente. Daarom vind je op de raadpleegomgeving een overzicht van de wekelijks genomen beslissingen door het college van burgemeester en schepenen.

Je kan uiteraard altijd een officieel uittreksel van een collegebeslissing opvragen in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur. Dat doe je door te mailen naar secretariaat@bornem.be en een duidelijke omschrijving te geven van welke beslissing je een uittreksel wil ontvangen.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur