Autonoom Gemeentebedrijf

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem, kortweg AGB Bornem, exploiteert nagenoeg alle Bornemse vrijetijdsinfrastructuur. De dagelijkse leiding is in handen van het directiecomité dat bestaat uit 4 ambtenaren onder leiding van de burgemeester die voorzitter is. Voor het toezicht en belangrijke beslissingen is de Raad van Bestuur verantwoordelijk. Sedert 1 januari 2014 is de Raad van Bestuur samengesteld door de voltallige gemeenteraad. Zodoende is elke politieke fractie evenredig vertegenwoordigd.

Op de raadpleegomgeving vind je een overzicht van de genomen beslissingen door de raad van bestuur.