Raad voor ontwikkelingssamenwerking (ROB)

In september 1997 werd de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Bornem (ROB) opgericht. De ROB wil aandacht vragen voor de Noord-Zuid solidariteit, dit vanuit een filosofie van respect voor en aanvaarding van andere culturen en volkeren. De ROB probeert dan ook processen te stimuleren waarbij de gemeente Bornem en haar inwoners op alle niveaus evolueren tot een mondiaal solidaire gemeente die met open blik bouwt aan respectvolle relaties tussen Noord en Zuid.
Als erkende gemeentelijke adviesraad adviseert de ROB het gemeentebestuur bij het opstellen en uitvoeren van het Noord-Zuidbeleid, bij subsidieverlening en bij andere vormen van advies. Bovendien is het een inspraakorgaan voor de bevolking m.b.t. Noord-Zuidinitiatieven en het Noord-Zuidbeleid. Tenslotte werkt de ROB samen met het gemeentebestuur aan het opzetten van bewustmakende initiatieven rond Noord-Zuid, het wereldfestival Ezperando en de uitbouw van de stedenband met Nquthu (Zuid-Afrika).

De ROB bestaat uit een algemene vergadering en verschillende werkgroepen. De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van Noord-Zuid-organisaties en individueel geïnteresseerden of deskundigen. De algemene vergadering komt 3 à 4 keer per jaar bijeen. Een werkgroep beleid & communicatie regelt de dringende dagelijkse zaken zoals subsidieaanvragen.

Ben je geïnteresseerd in het Zuiden en in gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en ben je bereid om mee te werken binnen de ROB? Contacteer gerust de voorzitster (Marina Van Huffel) via info@finado.be of 0495 45 20 54 of de wereldconsulent via noordzuid@bornem.be of 03 890 69 44.