Seniorenadviesraad (SAR)

Tijdens vergadering

De Seniorenadviesraad (SAR) vertegenwoordigt de senioren en medioren van Bornem. Deze leeftijdsgroep is de snelst groeiende bevolkingsgroep. Het is dus belangrijk om rekening te houden met hun wensen en noden en die over te brengen aan het gemeentebestuur. 

De raad bestaat uit een verkozen dagelijks bestuur van 7 leden: Ivan Devriendt (voorzitter), Jan De Rijck (ondervoorzitter), René Van Bogaert, Gerd Cardon, François Rottiers en Mark Van Wauwe. Ze vergadert plenair of in werkgroepen naargelang het thema dat behandeld wordt: mobiliteit, zorg, wonen, activiteiten, buurtwerking en communicatie.

De seniorenadviesraad beantwoordt aan het participatiereglement. Een interne afsprakennota zal de onderlinge werking vastleggen.

Voorzitter ad interim: Ivan Devriendt, ivandevriendt@me.com 
Betrokken ambtenaar Katrien Vansteenbeeck: katrien.vansteenbeeck@bornem.be  of 03 890 60 80.

A tot Z