Seniorenadviesraad (SAR)

sarvergadering

De seniorenadviesraad (SAR) vertegenwoordigt de senioren en medioren van Bornem. Deze leeftijdsgroep is de snelst groeiende bevolkingsgroep. Het is dus belangrijk om rekening te houden met hun wensen en noden.

De seniorenadviesraad zorgt ervoor dat de wensen en noden van ouderen tot bij het gemeentebestuur komen. En samen met de gemeente denkt hij na over hoe het lokaal beleid beter kan. 

De seniorenadviesraad bestaat uit een verkozen dagelijks bestuur van 7 leden. De voorzitter is  Magda Bogaerts, bogaerts.magdalena@bornem.be.

De andere bestuursleden zijn Alois Vermeir (ondervoorzitter), Jef de bruyn (penningmeester), Gerd Cardon, Gerda Sallaets, Ivan Devriendt en Marc Van Wauwe.

De seniorenadviesraad kan plenair vergaderen of zich verdelen in werkgroepen naargelang het thema dat behandeld wordt. Voorbeelden van werkgroepen zijn mobiliteit, zorg, wonen, activiteiten, buurtwerking en communicatie.

De seniorenadviesraad beantwoordt aan het participatiereglement. Een interne afsprakennota zal de onderlinge werking vastleggen.

Voor meer inlichtingen, contacteer de voorzitter, of de stafdienst Leven en Welzijn, via tel. 03 890 60 88 of mail naar anne.dhaens@bornem.be.

 

A tot Z