Openbare onderzoeken

Wat?

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en kan je er je mening over geven.

Voor sommige van de volgende aanvragen moet een openbaar onderzoek georganiseerd te worden.

  • Omgevingsvergunningaanvragen
  • Verkavelings- en verkavelingswijzigingsaanvragen
  • Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Structuurplannen
  • ...

Procedure

De gemeente start het openbaar onderzoek op en verstuurt de aangetekende zendingen. Het openbaar onderzoek start binnen de 5 à 10 dagen nadat het volledigheids- en ontvankelijkheidsattest werd afgeleverd

Het openbaar onderzoek bij bouwdossier en verkavelingen duurt 30 dagen.

De lopende onderzoeken voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelings- en verkavelingswijzigingaanvragen, ruimtelijke uitvoeringsplannen... zijn ter inzage op de dienst ruimtelijke ontwikkeling.

Bedrag

De kosten van de aangetekende zendingen bij het openbaar onderzoek bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, verkavelings- of verkavelingswijzigingsaanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

Meer info

De lopende onderzoeken kan u terugvinden op het omgevingsloket https://bit.ly/2LvxzWx of op het omgevingsportaal https://omgeving.geoportaal.be/#/bornem