Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP‘s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt. Het zijn plannen die concrete stedenbouwkundige voorschriften bevatten voor het betrokken deel van het grondgebied. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen betrekking hebben op de bestemming (grond of ruimte voorbehouden voor een bepaald gebruik), maar ook op de inrichting (bijvoorbeeld bouwhoogtes, materiaalgebruik) of op het beheer (bijvoorbeeld onderhoud van beplanting die een industrieterrein omgeeft en afschermt van de omgeving).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

  • Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is;
  • De erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer;
  • Een weergave van de feitelijke en juridische toestand.

Je kan de goedgekeurde RUP's, die van toepassing zijn in de gemeente Bornem, inkijken op de dienst ruimtelijke ontwikkeling of downloaden.

 

Openingsuren & contact

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina