De Abdij van Bornem - Het Erfgoed

De Abdij van Bornem is een beschermd monument, maar het is vooral een plek waar het Bornems verleden tot leven komt. De verbondenheid van de abdij met de baronnen en graven van Bornem wordt verteld en dat is een verhaal dat veel verder reikt dan de gemeentelijke grenzen. 

Vanuit de abdij en haar bewoners wordt de link met de internationale geschiedenis heel concreet. Het is een komen en gaan van Spaanse legers, Engelse monniken, Franse edelen en Nederlandse geestelijken. Zelfs nu nog vindt men hiervan duidelijke sporen in Groot-Bornem terug via gebouwen, relicten en documenten. Het zijn belangrijke troeven van het lokaal erfgoed in een toeristisch kader.

Raadpleging van collectie en archieven

De erfgoedbibliotheek is uniek in haar soort en herbergt een uitgebreide collectie met zeer uiteenlopende thema's. De oudste boeken zijn manuscripten en gaan terug tot de 15e eeuw. Het is geen openbare bibliotheek waarbij je de waardevolle boeken kan ontlenen, maar voor onderzoek zijn ze wel raadpleegbaar in een leeszaal.

In de leeszaal zijn ook genealogische opzoekingen mogelijk en is er ruimte voor lokaal historisch onderzoek. In samenwerking met de Heemkundige Kring Klein-Brabant en de groep vrijwilligers zijn heel wat documenten gedigitaliseerd en raadpleegbaar. Zo worden de parochieregisters vanaf 1600, de registers Burgerlijke Stand, bevolkingsboeken als gemeentelijke archieven raadpleegbaar. Het abdijarchief met landboeken, het kasteelarchief met domeinrekeningen en lokale documentatie zijn unieke bronnen voor verder onderzoek.

De leeszaal is elke woensdag open van 13 tot 17 uur. Of je kan langskomen op afspraak. 
Heb je een speciaal verzoek of wens je een uitzonderlijk werk te raadplegen? Contacteer de abdij vooraf via e-mail: erfgoed@bornem.be.

Vrijwilliger worden

De activiteiten van de abdij wordt gesteund door een grote groep vrijwilligers. Ze dragen zorg voor de unieke boekencollectie of de vele kunstschatten, en begeleiden de verschillende publieksactiviteiten.

  • Heb jij zin om bezoekers te onthalen en vervolgens wegwijs te maken in de abdij?
  • Zie je het zitten om toeristen met een lach op het gezicht te begeleiden?
  • Wil je een oogje in het zeil houden in de voor het publiek toegankelijke ruimtes?
  • Ben je geïnteresseerd in de lokale geschiedenis of in de abdij, ben je sociaal en graag bezig?

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via erfgoed@bornem.be.

Zie ook:

  Het Museum  Het Park Het Seminarie