Het Erfgoed (Raadpleging)

De Abdij van Bornem is een beschermd monument, maar het is vooral een plek waar het Bornems verleden tot leven komt. De verbondenheid van de abdij met de baronnen en graven van Bornem wordt verteld en dat is een verhaal dat veel verder reikt dan de gemeentelijke grenzen. 

Vanuit de abdij en zijn bewoners wordt de link met de internationale geschiedenis heel concreet.  Het is een komen en gaan van Spaanse legers, Engelse monniken, Franse edelen en Nederlandse geestelijken...  Zelfs nu nog vindt men hiervan duidelijke sporen in Groot-Bornem terug via gebouwen, relicten, en documenten. Belangrijke troeven van het lokaal erfgoed in een toeristisch kader.

Raadpleging van collectie en archieven? 

De erfgoedbibliotheek is uniek in haar soort en herbergt een uitgebreide collectie met zeer uiteenlopende thema's. De oudste boeken zijn manuscripten en gaan terug tot de 15e eeuw. Het is geen openbare bibliotheek waarbij je de waardevolle boeken kan ontlenen, maar voor onderzoek zijn ze wel raadpleegbaar in een leeszaal.

In de leeszaal zijn ook genealogische opzoekingen mogelijk en is er ruimte voor lokaal historisch onderzoek.  In samenwerking met de Heemkundige Kring Klein-Brabant en de groep vrijwilligers zijn heel wat documenten gedigitaliseerd en raadpleegbaar. Zo worden de parochieregisters vanaf 1600, de registers Burgerlijke Stand, bevolkingsboeken als gemeentelijke archieven raadpleegbaar. Abdij-archief met landboeken, kasteel-archief met domeinrekeningen, als lokale documentatie zijn unieke bronnen voor verder onderzoek.


Na afspraak open op woensdag van 13 tot 17 uur. 

Telefoon: 03 890 69 23
E-mail: abdij@bornem.be