Afscheid Abt Leo

Afscheid van de laatste cisterciënzerabt

Op vrijdag 24 februari overleed abt Leo (Armand Van Schaverbeeck) op 83-jarige leeftijd. Hij werd in 1993 verkozen tot abt en was hierbij de langst zittende abt van de Sint-Bernardusabdij.
De abdijsite werd in 2017 overgedragen aan de gemeente Bornem. Toen al was het aantal monniken sterk geslonken en de gebouwen waren aan een grondige restauratie toe.Voor abt Leo was deze overdracht een pijnlijk, maar noodzakelijk gebeuren en hij had hierbij een dubbel gevoel.  Enerzijds het afsluiten van een monastiek tijdperk, anderzijds bracht de restauratie en herbestemming een nieuw elan. Zo bleef abt Leo sterk betrokken bij de werking, waarbij de abdijbibliotheek zijn grootste passie was.Aan de oever geneer ik mij (wapenspreuk Sint-Bernardusabdij)

Aan de oever van de Schelde speelde het leven van Leo Van Schaverbeeck zich af. Als geboren Temsenaar (°7 december 1939) liet hij zich in de abdij van Bornem vormen in de leerschool van de heilige Bernardus van Clairvaux (intrede 22 augustus 1960, priesterwijding 2 april 1967)

De regel en raadgevingen van de ordestichter nam Leo echt ter harte. Later als abt had hij de veelzeggende wapenspreuk Estote invicem benigni, weest goed voor elkaar. Abt Leo was voor velen de helpende hand in nood, het luisterende oor dat je in vertrouwen kon nemen en het vriendelijke gezicht dat je begroette bij een bezoek aan de abdij. Abt Leo gaf mensen de tijd en ruimte om op verhaal te komen. Goedlachs en met een Bourgondische levensaard, was hij een graag geziene gast aan tafel.

Jarenlang ging hij voor tijdens de openluchtviering aan de abdij Ten Duinen en werd hij ereburger van de gemeente Koksijde.

Vanuit een diepgelovige overtuiging droeg hij velen mee in zijn hart en in gebed. Bij het vieren van de sacramenten, kon men aan hem zien dat het gemeend en doorleefd was. Zo werd hij vriend van velen. Hij was pastoraal actief als proost van vele verenigingen, als onderpastoor van Oppuurs, als medepastoor en later pastoor van de Sint-Bernardusparochie, als administrator van Branst. Na zijn emeritaat bleef hij dienstbaar aan de mensen en de Kerk van Klein-Brabant.