Ons Klein-Brabants Boerenerf - Havesdonckhoeve vzw

Museum van oud landbouwalaam en volkshuisraad uit Klein-Brabant

Ligging van het museum

In het Zuid-Westelijk deel van de Provincie Antwerpen ligt Klein-Brabant dat de fusie-gemeenten Bornem, Puurs - Sint-Amands omvat. Deze streek tussen Schelde en Rupel ontwaakt op economisch, sociaal, cultureel en toeristisch vlak, bezit de befaamde Scheldelandroute en het Aspergepad. Een waaier van expositieruimten en musea kwam deze routes verrijken. Bornem en deelgemeenten, nemen hier het grootste gedeelte voor hun rekening.

Omarmd door Schelde en Rupel ligt Nattenhaasdonk, de oudste kern van de Bornemse deelgemeente Hingene. De Nattenhaasdonkstraat, een smalle vernieuwde kasseiweg kronkelt er tussen akkers, weiland en bos en brengt je tot aan de rand van een stiltegebied, in de buurt van de Pastoor Huveneersheuvel en tot bij de Havesdonckhoeve, een naam in 1979 aan de overgebleven boerderijgebouwen gegeven. Zo waren er destijds op de Nattenhaasdonck zeven boerderijtjes. Zelf geen bouwkundig ruraal erfgoed, wordt achter haar muren door een groep enthousiaste onbezoldigde vrijwilligers een rijke verzameling oud landbouwalaam en volkshuisraad uit Klein-Brabant gekoesterd

Hoe het museum opgevat is

Op initiatief van de werkgroep Heemkunde Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet, kwam “Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve vzw”, tot stand. Een initiatief dat met de inzet van de leden en met de medewerking van vele mensen uit Klein-Brabant werd gerealiseerd en waaraan nog steeds wordt verder gewerkt.

De achttiende van de oogstmaand 1979 opende toenmalig burgemeester J. Van Eetvelt het museum.

De vzw Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve, heeft als doelstelling het oud landbouwalaam en volkshuisraad uit eigen streek en omgeving te verzamelen om het in zijn eigen kader onder te brengen, te beschermen tegen verder verval, tentoon te stellen en te bewaren voor het nageslacht.

Met de Havesdonckhoevefeesten die jaarlijks plaatsvinden de zondag nà 15 augustus wordt steeds een bepaald thema uitgewerkt. Zo kan de bezoeker zich met een beetje verbeelding in de leefwereld van toen wanen, als het ware door het Klein-Brabant van vroeger stappen. Aldus wordt de verzameling in haar eigen kader  voor een stuk opnieuw tot leven gewekt. Op die manier tracht Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve vzw, een levendig museum te zijn, een museum met een hart, waar men in schuur en stal naast oud landbouwalaam ook nog wat stof kan aantreffen. Kortom het beeld van de boerderij uit het Klein-Brabant van toen wordt terug opgeroepen.

Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve streeft er naar het Havesdonckhoevemuseum een zo volledig mogelijk geschiedkundige waarde mee te geven. Zo reikt het initiatief in elk geval verder dan een louter inspelen op een gevoel van nostalgie. Een eerbiedwaardig ruraal erfgoed blijft de verzameling alleszins. Het zijn immers voorwerpen waaraan hand en hart en geest kleven van het Klein-Brabantse voorgeslacht.

Met dit museum wil de vzw Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve dan ook hulde brengen aan deze harde werkers. Her en der worden monumenten en standbeelden opgericht. Dit museum is een monument, een standbeeld, een hulde aan al de mensen uit alle leefgemeenschappen van Klein-Brabant die met deze volkshuisraad en dit alaam geleefd en gewerkt hebben.

Eveneens uniek om te bezoeken

Op het erf van de Havesdonckhoeve kan ook de oude heropgerichte afwateringssluis uit de Scheldedijk van het Spierenbroeck bezocht.

Aan de ingang werd Donatus Kwik gestandbeeld. Boerenzoon uit Nattenhaasdonck, figuur uit het boek “Het Goudland” van Hendrik Conscience.

Nevenactiviteiten

Jaarlijkse Havesdonckhoevefeesten: zondag nà 15 augustus.

Met hun reus Donatus Kwik gaan de Donatus Ghesellen geregeld naar folkloristische reuzenstoeten in binnen- en buitenland.

Ook aan de “Week van de Smaak” doet het museum mee. Uit de stenen houtoven van de boerderij zijn er dan typische boerengerechten van vroeger.

Wanneer de thema’s het toelaten wordt ook deelgenomen aan de Erfgoeddag en de Monumentendag.

Verder werkt het Havesdonckhoevemuseum, waar mogelijk, eveneens mee bij activiteiten van andere plaatselijke verenigingen.

Openingsuren museum

Van Pasen tot en met september: iedere eerste zondag van de maand, telkens van 14 tot 17 uur en na afspraak. Feestdagen gesloten.

Hoe bereikt u het museum? 

Via E17 Antwerpen  / Gent ® Sint-Niklaas :

Richting N16 Temse – Bornem – Hingene.

Vanaf Hingene Kerk, bewegwijzerd.

Via A12 Antwerpen / Brussel of via Mechelen : Richting N16 Sint-Niklaas - Bornem - Hingene.

Vanaf Hingene Kerk bewegwijzerd.

De Havesdonckhoeve ligt op wandelafstand van de veerdienst “De vliegende geit” Rupelmonde - Wintam.

Het museum bevindt zich langs de Scheldelandroute en aan de rand van een stiltegebied.

Toegang

Het initiatief kan vrij gesteund worden.

Voor geleide groeps- en schoolbezoeken worden vooraf afspraken gemaakt.

Leraren- leerlingen pakket / lerarenkaart.

DVD-reeksen: scheldedijksluis, wissenteelt.

Tijdens de openingsuren is er altijd iemand aanwezig die graag bereid is je uitvoerig te informeren over de tentoongestelde voorwerpen.

TOT ZIENS IN DE HAVESDONCKHOEVE!

Contactgegevens

adres
Nattenhaasdonkstraat 132880 Bornem-Wintam
tel.
03.889 18 47
e-mail
e-mail

Secretaris

naam
Frans Spiessens
adres
Koningin Astridlaan 1542880 Bornem
tel.
03 889 18 47
e-mail
e-mail

Voorzitter

naam
Germain Moeyens
adres
Koningin Astridlaan 602880 Bornem
tel.
0477 57 30 10
e-mail
e-mail
Havesdonckhoeve

Contact

naam
Secretariaat: Magda Stevens
adres
Koningin Astridlaan 1542880 Bornem
tel.
03 889 18 47
e-mail
e-mail

Categorie