Welzijnsoverleg

Het overleg verzamelt het gemeentebestuur, het OCMW en alle welzijnsorganisaties die in Bornem werkzaam zijn. Van huisartsenverenigingen tot rusthuizen en opvangcentra. Op regelmatige basis komen zij samen om gezamenlijke problemen te bespreken en een advies te formuleren over actuele welzijnsthema‘s.

Betrokken ambtenaar Stephanie Verhoeven: stephanie.verhoeven@bornem.be