Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Daarnaast heeft hij specifieke bevoegdheden die enkel hij kan uitoefenen; zo is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor het uitvaardigen van dringende politieverordeningen.

De burgemeester kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om de openbare orde te garanderen. Hij kan locaties die publiek toegankelijk zijn (zoals cafés of winkels) sluiten omwille van druggerelateerde feiten, geluidsoverlast of andere ordeverstoring. De burgemeester kan bijvoorbeeld ook een plaatsverbod opleggen aan personen die overlast veroorzaken.

Afhankelijk van de aard van de maatregel of beslissing, is het mogelijk dat het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad deze nadien moet bekrachtigen.

Wij willen jou als burger actief informeren over het beleid van onze gemeente. Daarom vind je op de raadpleegomgeving een overzicht van genomen beslissingen door de burgemeester.

Je kan uiteraard altijd een officieel uittreksel van een collegebeslissing opvragen in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur. Dat doe je door te mailen naar secretariaat@bornem.be en een duidelijke omschrijving te geven van welke beslissing je een uittreksel wil ontvangen.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur