Cultuurraad

De Bornemse cultuurraad werd opgericht in 1971.

De voorzitter is Marleen Borms, Baerdemaeckerstraat 29, 2880 Bornem, tel. 03 899 14 42.

De raad wil de samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen bevorderen en adviseert de gemeente in verband met culturele aangelegenheden. Zo geeft de cultuurraad advies over de aanvragen voor projectsubsidies, de meerjarenplanning of de subsidie- en andere reglementen. Andere adviezen gaan bijvoorbeeld over de aanmaak en uitlening van tentoonstellingspanelen, huishoudelijk reglement gemeenschapshuizen, straatnamen, aankoop van kunstwerken, ...

De leden van de cultuurraad zijn vertegenwoordigers van de verenigingen, aangevuld met mensen die professioneel in het culturele veld bezig zijn. In sommige werkgroepen werken ook tijdelijk (ad hoc) medewerkers mee. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen lid worden van de cultuurraad. Lid worden van de cultuurraad kan door een aanvraag in te dienen bij de cultuurdienst.

De lopende zaken worden door de raad van bestuur behandeld, die tweemaandelijks vergadert. De leden van het bestuur zijn: Pierre Verbiest, Alfons Vermeulen, Pieter Van Hoorick, Frans Vermeir, Jozef Van Ranst, Dirk Van Doorslaer, Akim A.J.Willems, Achilles Van den Berghe, Jan Verschaeren, Luc De Wachter, Franc Rottiers, Linda Dick, Stefan De Maeyer en Marleen Borms.

De algemene vergadering komt gemiddeld 2 maal per jaar samen.

De cultuurraad helpt mee de acties uit het meerjarenplan, die over cultuur gaan, uit te voeren. Samen met de cultuurdienst worden activiteiten op touw gezet zoals de Week van de Amateurkunsten, Kunst de boom in, Kunstmarkt Palingfestival, inspraakmomenten, ...

De cultuurraad reikt ook een cultuurprijs uit aan individuen of verenigingen voor: - de uitstraling naar buiten (Vlaanderen, België, Europa) - een uitzonderlijke prestatie - de bekroning van een loopbaan. De prijs wordt niet noodzakelijk elk jaar toegekend. Hij wordt voorgedragen door de raad van bestuur en de algemene vergadering beslist. Tot nu toe ging de prijs naar:

1. Marcel Peeters

2. Walter Boeykens

3. Fran├žois Van Eetvelt

4. Het Passiespel

5. Julien Maerevoet

6. Marcel De Boeck

7. Het project "Gevlochten Verleden".

8. 30 jaar cultuurcentrum Ter Dilft

9. Liebrecht Vanbeckevoort

10. Eric Tourné

11. Eugeen Van lent

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 49
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
cultuur@bornem.be