Seniorenadviesraad (SAR)

De seniorenadviesraad (SAR) is samengesteld uit zowel afgevaardigden van de Bornemse seniorenverenigingen als senioren die geen lid zijn van een vereniging. Omdat deze raad een afspiegeling moet zijn van de Bornemse senioren, zijn er zowel jongere als oudere senioren lid van de seniorenadviesraad. Alle Bornemse seniorenverenigingen zijn vertegenwoordigd in deze adviesraad.

De voornaamste taken van de seniorenadviesraad zijn: het gemeentelijk seniorenbeleid ondersteunen en adviseren, alle maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot senioren opvolgen en deze communiceren naar de Bornemse senioren en het organiseren van activiteiten voor senioren.

Binnen de seniorenadviesraad zijn een aantal werkgroepen actief, die werken rond een bepaald thema. De werkgroep adviseert de seniorenadviesraad. Na stemming komt dit advies op de agenda van het college van burgemeester en schepenen, en wordt het besproken op de stuurgroep Seniorenbeleid.

Meer uitleg over de samenstelling, werking en doelstellingen vind je in de statuten van de seniorenadviesraad.


Voorzitter
Joseph De bruyn              
joseph.de.bruyn@gmail.com                 

Secretariaat : seniorenconsulent Anne Dhaens, anne.dhaens@bornem.be

A tot Z