Energielening

Sinds 1 januari 2019 kan de energielening enkel nog afgesloten worden door de sociale doelgroep (aan 0% intrestvoet).

Wil je je woning energiezuiniger maken of overweeg je energiebesparende werken uit te voeren? Dan kan je bij IGEMO een energielening aanvragen (JKP 0 %).

Voorwaarden

De lening komt bovenop alle subsidies en fiscale gunstmaatregelen.

Alle inwoners van Bornem die tot de sociale doelgroep behoren, komen in aanmerking.

Onder de doelgroep wordt verstaan:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor gas en elektriciteit).
 • gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Alle hieronder genoemde maatregelen moeten door een geregistreerd aannemer uitgevoerd worden. Waarvoor kan je lenen:

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • hoogrendementsbeglazing,- ramen, -deuren, lichtstraten en –poorten
 • muurisolatie en daarmee samengaand ook injectie van vochtige muren
 • vloerisolatie
 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere werken
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • zuinige verwarmingsinstallatie
 • zonnepanelen (*)
 • zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
 • re-lighting of re-lamping
 • energie-audit (enkel in combinatie met andere werken)
 • energieopslagtechnieken en beheersystemen

(*) enkel als uw woning een geïsoleerd dak, én geen enkele glas meer heeft.

De maximale looptijd bedraagt 10 jaar voor de energielening.

Meer info

Bel 015 29 47 57 en vraag naar energielening, surf naar www.igemo.be of mail naar energielening@igemo.be.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina