Omgevingsvergunningen en meldingen

Wie wil bouwen of verbouwen heeft bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige (bouw)vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen.

Dit is een voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Voor heel wat werken heb je geen omgevingsvergunning nodig en kunnen ze via een melding aangevraagd worden.
Om te weten of je voor je werken een vergunning nodig hebt, kan je terecht bij de dienst omgeving.

Voor wie?

Iedereen die gaat bouwen en/of verbouwen.

Welke aanvraag doe ik?

Vrijstelling van omgevingsvergunning
Voor een aantal kleine bouwwerken heb je geen vergunning meer nodig.
Onder welbepaalde voorwaarden, maar niet in de voortuinstrook en het mag niet strijdig zijn met andere voorschriften (zoals voorschriften van Ruimtelijke uitvoeringsplannen, Bijzonder plan van aanleg, verkaveling, monumenten en landschappen...).
Informeer steeds bij de dienst omgeving.

Een omgevingsvergunning is meestal vereist voor:

 • de afbraak van gebouwen
 • het vellen van bomen
 • het wijzigen van het bodemreliëf (bijvoorbeeld het aanleggen van een vijver)
 • het stallen van caravans, afgedankte auto‘s en vrachtwagens
 • het stallen van verplaatsbare woningen of voertuigen die men als woning kan gebruiken
 • het plaatsen van een prefab-constructie of het plaatsen van (sommige) tuinhuisjes
 • het bouwen van een woning
 • handelingen van de voorgevel

Melding
Voor andere werken aan de woning, bestaat er meldingsplicht. Informeer steeds bij de dienst omgeving.

Enkele voorbeelden die in aanmerking kunnen komen:

 • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij (niet in de voorgevel)
 • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
 • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel
 • zorgwonen

Hoe aanvragen?

Digitaal
Vanaf 1 januari 2018 moet je een omgevingsvergunningsaanvraag waarvoor de medewerking van een architect vereist is, digitaal indienen. Voor de overige dossiers kan je deze zelf digitaal indienen, eventueel via het snelloket.

De omgevingsvergunningsaanvraag komt via het omgevingsloket 'toe' op het gemeentehuis. Het digitaal ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg

Wat kan je digitaal aanvragen?
Je kan op het omgevingsloket terecht voor volgende aanvragen:

 • meldingen
 • omgevingsvergunning (met stedenbouwkundige en/of milieutechnische aspecten)
 • verkavelingen en bijhorende wijzigingen en/of bijstellingen

Andere procedures (zoals beroepen, stedenbouwkundige attesten,…) worden later beschikbaar via het omgevingsloket.

Via het omgevingsloket word je door de procedure geloodst. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen en andere nodige dossierstukken.

Voorwaarden voor digitale aanvraag
Voor de aanvraag gelden bepaalde richtlijnen. Zo dienen alle bestanden virusvrij, kopieer- en raadpleegbaar te zijn en kunnen worden geopend en gelezen. Verder zijn bepaalde technische normen vastgesteld op basis waarvan een dossier digitaal mag worden samengesteld. Er zijn normen vooropgesteld waaraan de verschillende documentonderdelen en plannen dienen te voldoen, dit zowel voor een dossier zonder als met medewerking van een architect. Je kan de normenboeken op het loket raadplegen, alsook een overzicht van de minimaal verplichte dossiersamenstelling.

Wie kan het dossier raadplegen?

De gegevens worden opgenomen in het digitale uitwisselingsplatform. Ze kunnen worden geraadpleegd door de betrokkene, zijn architect, de gemeente, de provincie, de adviserende instanties en het departement omgeving.

Verdere verloop voor de aanvrager

De status van het dossier kan steeds online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federale id-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document opgeladen in het omgevingsloket. Het omgevingsloket zorgt ook voor de communicatie naar de aanvrager toe. Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties worden uitgewisseld.

Voordelen voor de aanvrager

Het digitaal indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag heeft heel wat voordelen.
We zetten ze hierna graag voor jou op een rijtje:

 • de aanvraag kan op elk moment worden ingediend;
 • je kunt online de stand van je dossier opvolgen;
 • het invoeren van gegevens wordt drastisch beperkt, o.a. doordat via de e-ID bepaalde informatie al vooraf is ingevuld;
 • er is een forse papierbesparing;
 • aanvragen kunnen digitaal worden ondertekend, wat verplaatsingen naar het gemeentehuis uitspaart.

Hoe aanvragen?

Op www.omgevingsloket.be.

Digitale aanvraag is niet verplicht voor aanvraag waarvoor geen medewerking van architect vereist is, maar we raden dit aan.
Je kan eenvoudige aanvragen indienen via het snelloket.
Mocht dit niet lukken kan je altijd een afspraak maken met bij de dienst omgeving.

Procedure

Melding

De melder moet wachten tot hij de aktename van de gemeente heeft ontvangen. De gemeente heeft daar dertig dagen voor. Pas na ontvangst van de aktename kan de melder de handelingen uitvoeren.

Omgevingsvergunning

Er wordt normaal een beslissing genomen binnen de 60 dagen (vereenvoudigde procedure) of 105 dagen (gewone procedure) na volledig en ontvankelijkheid van het dossier, behoudens enkele uitzonderingen.

De omgevingsvergunning vervalt in volgende gevallen:

 • als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning
 • als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 • als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 • als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Bedrag

Je kan de kostprijs van je omgevingsaanvraag hier terugvinden.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina