Subsidie voor aankoop gekleurde bedrijfstotem in aanvulling op de bewegwijzering voor KMO-en industriezones

Het gemeentebestuur investeert in een systeem van uniforme, duidelijk begrijpbare en leesbare bewegwijzering naar de verschillende straten van de KMO – en industriezones gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem. Het gemeentebestuur wil de complexe wegenstructuur in deze zones transparanter maken. Hiervoor zal er een eenvoudig en duidelijk bewegwijzeringssysteem opgezet worden met de toepassing van kleuren. Over heel het terrein zal deze bewegwijzering elkaar logisch opvolgen en bezoekers systematisch naar de juiste locatie leiden alsook vervolgens terug naar de exit. 

Het gemeentebestuur wilt de kwaliteitsverhoging van de bewegwijzering verder ondersteunen door financiële ondersteuning te bieden aan bedrijven dat willen aansluiten bij het nieuwe bewegwijzeringsconcept. Bedrijven kunnen een gekleurde bedrijfstotem aankopen dat uniform is met de andere signalisatie. Deze totems geven de correcte zone (in kleur), huisnummer, straatnaam en firmanaam weer van elk bedrijf met een bedrijfstotem. Zodoende is het voor bezoekers gemakkelijk om te herkennen in welke straat en zone ze zich bevinden en om gemakkelijk het huisnummer van hun bestemming te herkennen. 

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet een aanvrager aan volgende voorwaarden voldoen: 

 1. De bedrijfstotem is voor een vestigingseenheid van een bedrijf dat gelegen is in een KMO- of industriezone dat onderwerp uitmaakt van de signalisatiestudie.
 2. De aanvrager dient economische activiteiten uit te oefenen.
 3. De aankoop van de bedrijfstotem en de hiervoor gemaakte kosten mogen niet binnen een andere betoelaging van de gemeente Bornem zijn goedgekeurd.
 4. De aanvrager moet de vestigingseenheid doorlopend in gebruik hebben en instaan voor het beheer ervan.
 5. De aanvrager moet de gronden waarop de bedrijfstotem zal worden geplaats in bezit hebben of een aantoonbaar gebruikersrechts hebben. 

Procedure

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend gebruik makend van het daartoe bestemde aanvraagformulier, te ondertekenen door de aanvrager. De subsidieaanvraag dient minstens volgende informatie te bevatten:

  1. Bedrijfsgegevens 
  2. Adres van de vestigingseenheid 
  3. Bewijs van bestelling bedrijfstotem met specificaties van totem 

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina