Speelstraten

Speelstraten zorgen ervoor dat kinderen tijdelijk en tijdens bepaalde uren op de openbare weg veilig kunnen spelen. Aan de toegangen wordt een hek geplaatst met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat'.

verkeersbord speelstraat

Voorwaarden

Voorwaarden tot het inrichten van een speelstraat:

  • het gaat over een openbare weg;
  • tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden de toegangen afgesloten door een hek (nadar);
  • een verkeersbord C3, waaronder een bord met de vermelding 'speelstraat' en de uren waarop de straat speelstaat is;
  • de uren waarop men een straat afsluit als speelstraat moeten steeds dezelfde zijn;
  • de ganse breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen;
  • spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers;
  • het plaatsen van speelinfrastructuur is toegelaten als de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet wordt gehinderd.

Procedure

Je kan een aanvraagformulier indienen bij de jeugddienst. Het aanvraagformulier laat je ondertekenen door vier bewoners, de ‘meters en peters’ van de speelstraat.
Je aanvraag heeft enkel kans op slagen wanneer je via een petitie kan aantonen dat de meerderheid van de bewoners achter je voorstel staat, wanneer je duidelijk aangeeft over welk deel van de straat het gaat en op welke dagen en uren er gespeeld zal worden.

Het dossier wordt onderzocht op organisatorisch en verkeerstechnisch vlak. Er wordt ook gecontroleerd of de meerderheid van de bewoners inderdaad achter je voorstel staat. Op basis van de resultaten beslist het college om al dan niet tot de organisatie van de speelstraat over te gaan.

Regelgeving

Een volledig overzicht van

  • wie toegang krijgt tot de speelstraat
  • waaraan de bestuurders zich moeten houden
  • en verantwoordelijkheden van de meters en peters van de speelstraat

is terug te vinden in de regelgeving tot het inrichten van een speelstraat.

 

Openingsuren & contact

Jeugd

Tel. tel.
03 890 69 47
e-mail
jeugd@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Deel deze pagina