Markten

De gemeente Bornem organiseert de wekelijkse markt op maandag van 8 uur tot 13.30 uur. Op de wekelijkse markt bieden de marktkramers producten aan zoals onder andere : groenten en fruit, vlees, vis, textiel, kruiden, snoepgoed...Je vindt de markt op het Kardinaal Cardijnplein en in de Boomstraat.

De jaarmarkt organiseren we op woensdag na Bornem grote kermis.  Dit is meestal de eerste of tweede woensdag van oktober.  De jaarmarkt bestaat uit een feestmarkt en een veeprijskamp, waar  dieren te bezichtigen zijn en gekeurd worden. De feestmarkt staat in de Boomstraat opgesteld. De veeprijskamp organiseren we in de Achterweidestraat en in de Kloosterstraat.

Wekelijkse markt

Deze markt is enkel toegankelijk voor marktkramers die een abonnement hebben en voor Bornemse verenigingen of Bornemse personen die dit doen zonder commercieel karakter.

Marktkramers die een vaste plaats hebben en voldoen aan alle regels kunnen hun aanvraag indienen via openbaremarkt@bornem.be.  Deze aanvraag dient jaarlijks opnieuw te worden ingediend.  Wil je zeker zijn dat jouw aanvraag correct en tijdig behandeld wordt, dan dien je zeker volgende documenten bij jouw aanvraag te voegen:

1° bewijs dat je voldoet aan artikel 25 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

2° de producten of diensten die je te koop wenst aan te bieden;

3° jouw naam en identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, eventueel handelsnaam van de rechtspersoon en adres maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, emailadres);

4° de hoedanigheid van de standwerker;

5° het gewenste aantal meters;

6° alle bijkomende gegevens die nuttig kunnen zijn voor de aanvraag;

7° een bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;

De aanvraag wordt enkel opgenomen in het register wanneer alle documenten correct zijn aangeleverd.

Bornemse verenigingen of Bornemse personen die éénmalig een plaats willen op de wekelijkse markt, dienen hun vraag minstens een maand vooraf in door te mailen naar openbaremarkt@bornem.be. De voorbehouden ruimte is beperkt. Het is mogelijk dat de gevraagde datum niet beschikbaar is. Bij de aanvraag dien je volgende documenten / informatie mee te geven:

  • de verantwoordelijke van de actie;
  • het doel van jouw actie (uit de informatie moet blijken dat het doel een goed doel is;
  • de gewenste datum van de wekelijkse markt of jaarmarkt;
  • de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid.

Feestmarkt jaarmarkt

Iedereen die een plaats wil op de feestmarkt, dient hiervoor een aanvraag in via openbaremarkt@bornem.be. Eén week voor de jaarmarkt wordt er een plaatsplan opgemaakt. De marktleid(st)er zal je tijdig contacteren om je te informeren of je een plaats hebt en zo ja, waar. 

Veeprijskamp

Wie met zijn dieren wil deelnemen aan de veeprijskamp, moet zich vooraf inschrijven.  Dit kan bij het jaarmarktcomité, de heer Edwin Van De Veken, tel. 052 33 21 45.

Commerciële activiteiten op privédomein die niet kaderen in een normale winkelwerking

Wanneer je commerciële activiteiten op jouw privédomein wenst te organiseren voor zover het geen uitbating van een winkel betreft, dan dien je toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Mail hiervoor naar secretariaat@bornem.be.

Vaste verkoopplaats openbaar domein buiten de wekelijkse markt

Wens je op het openbaar domein periodiek iets te verkopen dan kan je een aanvraag indienen via secretariaat@bornem.be.  Bij de aanvraag dien je zeker de volgende documenten / info te bezorgen:

1° bewijs dat je voldoet aan artikel 25 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

2° de producten of diensten die je te koop wenst aan te bieden;

3° jouw naam en identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, eventueel handelsnaam van de rechtspersoon en adres maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, emailadres);

4° de hoedanigheid van de standwerker;

5° het gewenste aantal meters;

6° alle andere gegevens die nuttig kunnen zijn voor jouw aanvraag;

7° bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;

8° de plaats (kan enkel op openbare parkings);

9° de datum en duur van de verkoop.

Rondrijdende handelaars

Wens je al rondrijdend te verkopen, dan dien je toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze toelating dien je aan te vragen via secretariaat@bornem.be en dient vergezeld te zijn met de volgende documenten/info:

1° bewijs dat je voldoet aan artikel 25 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

2° de producten of diensten die je te koop zal aangeboden;

3° jouw naam en identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, eventueel handelsnaam van de rechtspersoon en adres maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, emailadres);

4° de hoedanigheid van de standwerker;

5° een ruwe opgave van de route;

6° alle gegevens die nuttig kunnen zijn voor de aanvraag;

7° bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;

8° de datum en duur van de verkoop (in juli en augustus van 9 tot 22 uur, de andere maanden van 9 tot 20 uur).

Andere open activiteiten op het openbaar domein en/of privédomein waarbij verkoopstandjes en/of kermisattracties van ondergeschikt belang zijn.

Voor dergelijke open activiteiten moet je vooraf steeds toelating vragen. Je kan hiervoor terecht bij het evenementenloket.

 

 

 

Bedrag

Voor de wekelijkse markt en de feestmarkt bedraagt de prijs 0,70 euro per vierkante meter. 

Voor vaste standhouders is er een aparte regeling.

Meer info

Het reglement op gewone eenvormige plaatsrechten werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 december 2013 en verscheen  op 16 december 2013 op de website.

Het reglement ambulante handel en samenhangende activiteiten werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 april 2018 en verscheen  op 24 april 2018 op de website.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

Tel. tel.
03 890 69 12
Fax fax
03 890 69 14
e-mail
financien@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina