Markten

E-loket

Hoe werkt het e-loket
 • Aanvraag standplaats wekelijkse openbare markt

  Formulier
 • Aanvraag vaste verkoopplaats openbaar domein buiten de wekelijkse markt

  Formulier
 • Aanvraag voor een éénmalige plaats op de wekelijkse markt

  Formulier

De gemeente Bornem organiseert de wekelijkse markt op maandag van 8 tot 13.30 uur. Op de wekelijkse markt bieden de marktkramers producten aan zoals groenten en fruit, vlees, vis, textiel, kruiden, snoepgoed... Je vindt de markt op het Kardinaal Cardijnplein en in de Boomstraat.

De jaarmarkt organiseren we op woensdag na Bornem grote kermis. Dit is meestal de eerste of tweede woensdag van oktober. De markt staat in de Boomstraat opgesteld en op het Kardinaal Cardijnplein kan je naar de kermis.

Wekelijkse markt

Deze markt is toegankelijk voor marktkramers met een abonnement, voor losse verkopers en voor Bornemse verenigingen of Bornemse personen die iets willen verkopen zonder commercieel karakter.

Wil je graag een plaatsje op deze markt? Neem dan contact op via economie@bornem.be.
Deze aanvraag moet je jaarlijks opnieuw doen.
Wil je zeker zijn dat jouw aanvraag correct en tijdig behandeld wordt? Dien dan zeker volgende documenten in bij jouw aanvraag:

 1. bewijs dat je voldoet aan artikel 25 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
 2. de producten of diensten die je te koop wenst aan te bieden;
 3. jouw naam en identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, eventueel handelsnaam van de rechtspersoon en adres maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, emailadres);
 4. de hoedanigheid van de standwerker;
 5. het gewenste aantal meters;
 6. alle bijkomende gegevens die nuttig kunnen zijn voor de aanvraag;
 7. een bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;

De aanvraag wordt enkel opgenomen in het register wanneer alle documenten correct zijn aangeleverd.

Bornemse verenigingen of Bornemse personen die éénmalig een plaats willen op de wekelijkse markt, dienen hun vraag minstens een maand vooraf in door te mailen naar economie@bornem.be. De voorbehouden ruimte is beperkt en het is mogelijk dat de gevraagde datum niet beschikbaar is.
Bij de aanvraag dien je volgende documenten/informatie mee te geven:

 1. de verantwoordelijke van de actie;
 2. het doel van jouw actie (uit de informatie moet blijken dat het doel een goed doel is;
 3. de gewenste datum van de wekelijkse markt of jaarmarkt;
 4. de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid.

Feestmarkt jaarmarkt

Iedereen die een plaats wil op de jaarmarkt dient hiervoor een aanvraag in via economie@bornem.be. Eén week voor de jaarmarkt wordt er een plaatsplan opgemaakt. De marktverantwoordelijke zal je tijdig contacteren om je te informeren of je een plaats hebt en waar.

Commerciële activiteiten op privédomein die niet kaderen in een normale winkelwerking

Wanneer je commerciële activiteiten op jouw privédomein wenst te organiseren voor zover het geen uitbating van een winkel betreft, dan dien je toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Mail hiervoor naar economie@bornem.be.

Vaste verkoopplaats openbaar domein buiten de wekelijkse markt

Wens je op het openbaar domein periodiek iets te verkopen? Dan kan je een aanvraag indienen via economie@bornem.be. Bij de aanvraag dien je zeker de volgende documenten/info te bezorgen:

 1. bewijs dat je voldoet aan artikel 25 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
 2. de producten of diensten die je te koop wenst aan te bieden;
 3. jouw naam en identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, eventueel handelsnaam van de rechtspersoon en adres maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, emailadres);
 4. de hoedanigheid van de standwerker;
 5. het gewenste aantal meters;
 6. alle andere gegevens die nuttig kunnen zijn voor jouw aanvraag;
 7. bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 8. de plaats (kan enkel op openbare parkings);
 9. de datum en duur van de verkoop.

Rondrijdende handelaars

Wens je al rondrijdend te verkopen dan dien je toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze toelating dien je aan te vragen via economie@bornem.be en dient vergezeld te zijn van volgende documenten/info:

 1. bewijs dat je voldoet aan artikel 25 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
 2. de producten of diensten die je te koop zal aangeboden;
 3. jouw naam en identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, eventueel handelsnaam van de rechtspersoon en adres maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, e-mailadres);
 4. de hoedanigheid van de standwerker;
 5. een ruwe opgave van de route;
 6. alle gegevens die nuttig kunnen zijn voor de aanvraag;
 7. bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 8. de datum en duur van de verkoop (in juli en augustus van 9 tot 22 uur, de andere maanden van 9 tot 20 uur).

Andere open activiteiten op het openbaar domein en/of privédomein waarbij verkoopstandjes en/of kermisattracties van ondergeschikt belang zijn

Voor dergelijke open activiteiten moet je vooraf steeds toelating vragen. Je kan hiervoor terecht bij het evenementenloket.

Bedrag

Voor de wekelijkse markt en de feestmarkt bedraagt de prijs 0,70 euro per vierkante meter. 

Voor vaste standhouders is er een aparte regeling.

Meer info

Het reglement op gewone eenvormige plaatsrechten werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 december 2013 en verscheen  op 16 december 2013 op de website.

Het reglement ambulante handel en samenhangende activiteiten werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 april 2018 en verscheen  op 24 april 2018 op de website.

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina