Afwijking wekelijkse rustdag

E-loket

Hoe werkt het e-loket
 • Aanvraag afwijking wekelijkse rustdag

  Formulier

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Die rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5 of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag: 

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden; 
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten; 
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan; 
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend. 

Procedure

Een aanvraag voor een afwijking op de wekelijkse rustdag kan je indienen via economie@bornem.be.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag. 

Voor 2024 zijn de volgende afwijkingen vastgelegd:

 • maandag 01/01/2024 tot zondag 07/01/2024
 • maandag 11/03/2024 tot zondag 17/03/2024
 • maandag 06/05/2024 tot zondag 12/05/2024
 • maandag 24/06/2024 tot zondag 30/06/2024
 • maandag 01/07/2024 tot zondag 07/07/2024
 • maandag 16/09/2024 tot zondag 22/09/2024
 • maandag 23/09/2024 tot zondag 29/09/2024
 • maandag 30/09/2024 tot zondag 06/10/2024
 • maandag 28/10/2024 tot zondag 03/11/2024
 • maandag 18/11/2024 tot zondag 24/11/2024
 • maandag 25/11/2024 tot zondag 01/12/2024
 • maandag 09/12/2024 tot zondag 15/12/2024
 • maandag 16/12/2024 tot zondag 22/12/2024
 • maandag 23/12/2024 tot zondag 29/12/2024

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis. 

Regelgeving

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina