Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5 of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag: 

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden; 
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten; 
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan; 
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend. 

Procedure

Een aanvraag voor een afwijking op de wekelijkse rustdag kan je indienen via economie@bornem.be.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag. 

Voor 2022 zijn de volgende afwijkingen al vastgelegd:

 • maandag 27/12/2021 tot zondag 02/01/2022
 • maandag 03/01/2022 tot zondag 09/01/2022
 • maandag 07/02/2022 tot zondag 13/02/2022
 • maandag 07/03/2022 tot zondag 13/03/2022
 • maandag 11/04/2022 tot zondag 17/04/2022
 • maandag 02/05/2022 tot zondag 08/05/2022
 • maandag 20/06/2022 tot zondag 26/06/2022
 • maandag 27/06/2022 tot zondag 03/07/2022
 • maandag 19/09/2022 tot zondag 25/09/2022
 • maandag 26/09/2022 tot zondag 02/10/2022
 • maandag 21/11/2022 tot zondag 27/11/2022
 • maandag 28/11/2022 tot zondag 04/12/2022
 • maandag 05/12/2022 tot zondag 11/12/2022
 • maandag 12/12/2022 tot zondag 18/12/2022

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis. 

Regelgeving

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina