Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5 of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag: 

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden; 
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten; 
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan; 
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend. 

Procedure

Een aanvraag voor een afwijking op de wekelijkse rustdag kan je indienen via economie@bornem.be.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag. 

Voor 2021 zijn de volgende afwijkingen al vastgelegd:

 • maandag 28/12/2020 tot zondag 03/01/2021
 • maandag 01/03/2021 tot zondag 07/03/2021
 • maandag 08/03/2021 tot zondag 14/03/2021
 • maandag 22/03/2021 tot zondag 28/03/2021
 • maandag 21/06/2021 tot zondag 27/06/2021
 • maandag 28/06/2021 tot zondag 04/07/2021
 • maandag 20/09/2021 tot zondag 26/09/2021
 • maandag 27/09/2021 tot zondag 03/10/2021
 • maandag 04/10/2021 tot zondag 10/10/2021
 • maandag 22/11/2021 tot zondag 28/11/2021
 • maandag 29/11/2021 tot zondag 05/12/2021
 • maandag 06/12/2021 tot zondag 12/12/2021
 • maandag 13/12/2021 tot zondag 19/12/2021
 • maandag 20/12/2021 tot zondag 26/12/2021

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis. 

Regelgeving

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina