Scholen bijzonder onderwijs - toelage

Scholen bijzonder onderwijs kunnen een toelage krijgen voor de leerlingen die in Bornem wonen.

 

Procedure

Je stuurt je aanvraag naar het Sociaal Huis ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Broekstraat 40 b in 2880 Bornem, met vermelding het rijksregisternummer van de leerling(en).

 

Bedrag

De toelage bedraagt 12 euro per leerling.

 

Regelgeving

De toelage wordt jaarlijks nominatief in het budget van de gemeente opgenomen.

De gemeente Bornem respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van haar burgers en klanten. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de richtlijnen van de Europese AVG  of GDPR - wet van 25 mei 2018

 

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina