Welzijnsverenigingen - subsidie

E-loket

Hoe werkt het e-loket
  • Subsidie welzijnsverenigingen - aanvraag

    Formulier

Is jouw vereniging een welzijnsvereniging? Vraag dan de werkingssubsidie voor welzijnsverenigingen aan! 
De subsidie is er voor Bornemse verenigingen die hun voornaamste activiteiten richten op de bevordering van het welzijn en gezondheid van hun leden en de bevolking.

Voorwaarden

  • De subsidie heeft tot doel de activiteiten van de verenigingen en hun inspanningen voor het welzijn in Bornem te waarderen.
  • De vereniging moet werkzaam zijn in de gemeente en haar zetel of secretariaat in Bornem hebben, geen winst- of handelsoogmerk nastreven en een volledig autonome werking kunnen aantonen (geen onderafdeling of overkoepeling van een reeds door het gemeentebestuur erkende vereniging).
  • De activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden bepaald aan de hand van een aantal criteria.

Procedure

De aanvraag gebeurt jaarlijks voor 31 januari met betrekking op het voorbije jaar. Deze formulieren worden aan de erkende verenigingen verzonden op het einde van het jaar.

Bedrag

De subsidie bestaat uit een basissubsidie en een variabele subsidie. Het bedrag wordt verdeeld onder de aanvragers op basis van een puntenstelsel.

Regelgeving

Het subsidiereglement inzake toekenning van cultuursubsidies dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 10/02/2004 werd eveneens van toepassing op de welzijnsverenigingen en treedt in werking vanaf 01/02/2009.

Het reglement subsidiëring van welzijnsverenigingen werd aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad op 14/03/2023 en dit reglement treedt in werking voor werkingsjaar 2023, met subsidieaanvraag voor 31/01/2024.

Meer info

Voor meer informatie of de aanvraagformulieren: 03 890 60 70 of sociaalhuis@bornem.be.
de aanvraagformulieren worden op het einde van het jaar verstuurd, je kan ze ook online via de website invullen.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina