Drugpreventieplatform

Samen met de politiezone denken we na over drugpreventie:

  • Welke acties kunnen we ondernemen om jongeren en volwassenen weerbaar te maken tegen verslavingen?
  • Waar worden er problemen gesignaleerd?
  • Hoe kunnen we deze onder controle houden?

Het drugpreventieplatform komt twee maal per jaar samen en is een overlegorgaan met als andere partners een afvaardiging uit Bornemse middelbare scholen, het jeugdwerk en inwoners die een bijzondere interesse met dit onderwerp vertonen. Het drugpreventieplatform wordt inhoudelijk ondersteund door Peter Aertsen, psycholoog en preventiewerker bij CGG De Pont in Mechelen.

Voorzitter Saadet Gülhan: saadet.gulhan@bornem.be

Secretaris Anne Dhaens: anne.dhaens@bornem.be

Tel 03 890 60 88

De webinars (Z)Onder invloed worden aangeraden voor personen die in hun familiekring te maken krijgen met problematische gebruikers.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.