RUP nr.20 Victor De Witstraat

Voor de ontwikkeling van het woonaanbod voorziet het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Bornem zowel in een kwantitatieve uitbreiding als in de kwalitatieve verbetering van het bestaande patrimonium. Gelijktijdig met de ontwikkeling van bijkomende woongebieden is ook de herbestemming van een aantal gebieden voor het behoud van bestaande groenelementen voorzien. Deze herbestemmingen zorgen er voor dat geen overaanbod aan woonontwikkelingen ontstaat. Om die reden worden ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de herbestemming van rood naar groen gelijktijdig opgemaakt met ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin wel een uitbreiding van het woonaanbod wordt mogelijk gemaakt.

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Victor De Witstraat is expliciet aangekondigd in de bindende bepaling c van de tweede partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De opmaak van het RUP loopt gelijktijdig met de opmaak van het RUP Sint Jansbeekveld fase 3, waar de ontwikkeling van een woongebied is voorzien. De compensatie dient ook voor het in opmaak zijnde RUP woonkern Branst.

Status

Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 8 september 2015.
Openbaar onderzoek van 19 oktober 2015 tot 17 december 2015.
Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2016.
Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18 mei 2016.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina